CHEESCAKE + KAVA

Za šećer na kraju ručka dobitna kombinacija:

KAVICA + CHEESCAKE

19,00Kn